SDM Template در سوئیچهای سیسکو

template

کاربرد SDM template

میزان منابع در سوئیچهای کوچک (کوچک در مقایسه با سوئیچهای شاسی دار بزرگی مانند سری 6500) که معمولا برای افزایش تعداد پورتهای خود قابلیت stack شدن را دارند محدود می‌باشد. در این سوئیچها امکانی فراهم شده تا بتوان با توجه به مورد استفاده سوئیچ منابع آن را در راستای آن کاربرد تخصیص داد. برای تخصیص منابع سوئیچ به صورت هدفمند مفهوم SDM template در سوئیچهای سیسکو معرفی شد.

sdm template

به عنوان مثال اگر قرار است یک سوئیچ به گونه‌ای استفاده شود که نیاز به جدول MAC بزرگی داشته باشد باید از SDM template متفاوتی نسبت به زمانی که سوئیچ قرار است تعداد زیادی static route داشته باشد استفاده کرد.

برای مشاهده SDM template فعال از فرمان show sdm prefer استفاده کنید.

سایر templateها و ویژگیهای هر کدام نیز می‌توانید به صورت زیر مشاهده کنید.

SDM template نوع default:

7TIR-3750-1#sh sdm prefer default
 "desktop default" template:
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.
 number of unicast mac addresses:         6K
 number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:  1K
 number of IPv4 unicast routes:          8K
  number of directly-connected IPv4 hosts:    6K
  number of indirect IPv4 routes:         2K
 number of IPv4 policy based routing aces:     0
 number of IPv4/MAC qos aces:           0.5K
 number of IPv4/MAC security aces:         1K

SDM template نوع access:

7TIR-3750-1#sh sdm prefer access
 "desktop access IPv4" template:
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.
 number of unicast mac addresses:         4K
 number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:  1K
 number of IPv4 unicast routes:          6K
  number of directly-connected IPv4 hosts:    4K
  number of indirect IPv4 routes:         2K
 number of IPv4 policy based routing aces:     0.5K
 number of IPv4/MAC qos aces:           0.5K
 number of IPv4/MAC security aces:         2K

SDM template نوع routing:

7TIR-3750-1#sh sdm prefer routing
 "desktop routing" template:
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.
 number of unicast mac addresses:         3K
 number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:  1K
 number of IPv4 unicast routes:          11K
  number of directly-connected IPv4 hosts:    3K
  number of indirect IPv4 routes:         8K
 number of IPv4 policy based routing aces:     0.5K
 number of IPv4/MAC qos aces:           0.5K
 number of IPv4/MAC security aces:         1K

SDM template نوع vlan:

7TIR-3750-1#sh sdm prefer vlan
 "desktop vlan" template:
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.
 number of unicast mac addresses:         12K
 number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:  1K
 number of IPv4 unicast routes:          0
 number of IPv4 policy based routing aces:     0
 number of IPv4/MAC qos aces:           0.5K
 number of IPv4/MAC security aces:         1K
Intro

دوره‌ MTCNA

در این مجموعه ویدیوها دوره MTCNA شرکت میکروتیک به صورت کاملا کاربردی تدریس می‌شود.

دوره‌ MTCRE

در این مجموعه ویدیوها دوره MTCRE شرکت میکروتیک به صورت کاملا کاربردی تدریس می‌شود.

دوره‌ Hotspot و User Manager

توی این دوره با نحوه پیکربندی روتر میکروتیک به عنوان یک hotspot gateway آشنا میشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *