حمله CAM table overflow در سوئیچهای سیسکو

overflow

معرفی CAM table و کاربرد آن سوئیچهای سیسکو برای هدایت فریم‌های داده به پورت مورد نظر از جدولی به نام جدول CAM که مخفف Content Addressable Memory است استفاده می‌کنند. وظیفه این جدول نگهداری تناظر بین آدرس مک و پورت سوئیچ است. به عنوان مثال اگر کامپیوتر A به پورت ۱ سوئیچ متصل باشد، سوئیچ […]