دوره +Comptia Network

این دوره به عنوان اولین دوره یادگیری شبکه از اهمیت زیادی بر خوردار است.

مدت:

30 ساعت

پیشنیاز:

پیش نیاز خاصی ندارد.

سرفصل:

سر فصل رسمی دوره +Network