دوره‌های میکروتیک

در سالهای اخیر میکروتیک به یکی از محبوبترین و پر کاربردترین تجهیزات شبکه در ایران تبدیل شده است.

مدت:

برای هر دوره متفاوت است.

پیشنیاز:

دوره +Network

سرفصل:

سر فصل رسمی دوره‌های میکروتیک