ارتباط لایه دو در سیسکو توسط L2TPv3

l2tpv3

ارتباط لایه دو در سیسکو توسط L2TPv3 معرفی L2TPv3 در مطلب قبلی با عنوان “ارتباط لایه دو در سیسکو توسط AToM” توضیح دادیم که چگونه می‌توان در شبکه‌ای که در آن MPLS فعال شده است، برای شعب مختلف یک مشترک ارتباط لایه دویی ایجاد کرد. در صورتی که در شبکه‌ای MPLS فعال نشده باشد، می‌توان […]