Port Forwarding در مودم ADSL

port forwarding

Port Forwarding چیست؟ port forwarding به شما این امکان را می‌دهد که سیستم‍‌‌های شبکه داخلی شما از بیرون شبکه به عنوان مثال از طریق اینترنت قابل دسترس باشند. هر چند که سیستم‌های داخل شبکه پشت یک روتر قرار گرفته باشند و دارای آدرسهای Private می‌باشند.این قابلیت معمولا زمانی کاربر دارد که شما یک آدرس اینترنتی دارید […]