دوره CCNA

دوره CCNA دانش و مهارت لازم برای نصب، پیکربندی و خطایابی شبکه یک سازمان کوچک را فراهم می‌آورد.

مدت:

50 ساعت

پیشنیاز:

دوره +Network

سرفصل:

سر فصل رسمی دوره CCNA