upnp

پیکربندی HotSpot در میکروتیک

یکی از روشهای متداول برای ایجاد دسترسی به اینترنت در مکانهای عمومی مانند کافی شاپها، هتلها، فرودگاهها و … استفاده از HotSpot عمومی است.

ادامه مطلب