مفهوم Annex در تکنولوژی ADSL

نحوه تقسیم پهنای باند یا فرکانس در ADSL اولین سرویس ADSL با پهنای باند 1.1MHz در مدار پایانی ارائه شد که بعدها با رشد این تکنولوژی و ارتقاء آن به +ADSL2 این پهنای باند به 2.2MHz رسید. جهت انتقال همزمان صوت و دیتا پهنای باند موجود به در ADSL به شکل زیر تقسیم می‌شود که … ادامه خواندن مفهوم Annex در تکنولوژی ADSL