پیکربندی shared folder بر روی میکروتیک

کاربرد پوشه اشتراکی

ممکن است در منزل و یا محل کار نیاز به محلی برای به اشتراک گذاری اطلاعات داشته باشید. به عنوان مثال ممکن است در محل کار نیاز است که شما و همکارانتان امکان دسترسی به فایلهایی برای انجام یک پروژه مشترک را داشته باشید. برای این کار می‌توان بر روی یکی از کامپیوترها پوشه ای را به اشتراک گذاشت اما به اشتراک گذاشتن پوشه بر روی یک کامپیوتر معایبی را دارد از جمله:

نیاز به روشن بودن مداوم کامپیوتری که بر روی آن پوشه اشتراکی ایجاد شده است حتی در زمانی که کسی مستقیما از آن کامپیوتر استفاده نمی‌کند، که این امر باعث اتلاف انرژی می‌شود.

افزایش احتمال آلوده شدن سیستم‌های در ارتباط با سیستمی که پوشه اشتراکی بر روی آن قرار دارد. ادامه مطلب