مفهوم توان و dB در شبکه‌های بیسیم

توان

قدرت یک سیگنال رادیویی معمولا با توان آن و بر حسب وات اندازه گیری می‌شود. برای مثال یک ایستگاه رادیویی AM ممکن است با توانی معادل ۵۰۰۰۰ وات و یا یک ایستگاه رادیویی FM با توانی معادل ۱۶۰۰۰ وات کار کنند. در مقایسه با آنها یک فرستنده در WLAN معمولا قدرت سیگنالی بین ۰٫۱ وات تا ۰٫۰۰۱ وات را دارد.

توان مطلق

هنگامی که توان بر اساس وات و یا میلی وات اندازه گیری می‌شود، این اندازه گیری توان یک اندازه گیری مطلق است. به عبارت دیگر چیزی باید اندازه گیری کند که چه مقدار انرژی در سیگنال رادیویی وجود دارد. ادامه مطلب